مواد اولیه پلاستیک

این دسته شامل مواد اولیه پلاستیکی می‌شود ، که شامل مواد پتروشیمی ، گرانول پلاستیک، کامپاند و پلاستیک های مهندسی میشود.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد