ماشین آلات فیلم و بسته بندی

در این بخش ماشین آلاتی که فقط در بخش فیلم و بسته بندی مورد استفاده قرار میگیرند مد نظر هستند. قالبگیری دمشی از جمله روش های تولید فیلم است.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد