بطری و پریفرم

.پریفورم در واقع یک مرحله قبل از تولید بطری است.پریفورم بعد از قرار گرفتن در دستگاه قالبگیری دمشی به بطری با ضخامت دلخواه تبدیل میشود

جنس بطری های آب معدنی از پت است.

 

   • از

    تومان

   • تا

    تومان

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد