ماشین آلات اکستروژنی

ماشین آلات اکستروژنی شامل کلیه ی ماشین هاییست که از روش قالبگیری اکستروژنی استفاده میشود .دستگاه تولید لوله .انواع اکسترودر تک مارپیج و دو مارپیچ  و دستگاه های تولید کابل و تسمه از جمله دستگاه هایی هستند که در این بخش قرار میگیرند.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد