دستگاه گرانول ساز ( اکسترودر)

اکسترودر به دستگاه هایی می گویند که مواد اولیه ، اعم از گرانول پلاستیک ، مستربچ و حتی ضایعات پلاستیک به صورت آسیاب شده در آن ذوب میشودند و از انتهای دستگاه مجداد به صورت گرانول خارج میشوند.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد