کشاورزی

از محصولات پلاستیکی در صنعت کشاورزی میتوان از انواع لوله ، فیلم های کشاورزی،نوارهای آبیاری،نخ های عدل بندی و دهها مورد دیگر اشاره کرد.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد