افزودنی ها

افزودنی هایی که جهت خواص دهی به پلیمر اضافه میشود که میتواند هم به صورت پودر و هم به صورت مایع باشد.

   • از

    تومان

   • تا

    تومان

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد