کامپاند و پلاستیک های مهندسی

کامپاندها و پلاستیک های مهندسی جهت کاربرد های خاص تواید میشوند.برای ایجاد خواص مطلوب پودرهای افزودنی ، الیاف شیشه و... با پلاستیک ها ادغام میشوند.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد