شرکت صناف تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی

در این ویدیو خانم مهندس محمد پور درباره ی برخی از تجهیزات آزمایشگاهی ساخت شرکت (( صناف )) برای ما توضیحاتی را ارایه کردند.

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد