کپ نگهدارنده

مدل: کپ نگه دارنده
برند: AHP
موجود
تماس بگیرید:
فروشنده: ADMIN

توضیحات

1 جفت کپ 16معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز16 میلیمتر 1 جفت کپ 20معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 20 میلیمتر 1 جفت کپ 25معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 25 میلیمتر 1 جفت کپ 32معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 32 میلیمتر 1 جفت کپ 40معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 50معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 63 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 75 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 90 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 110 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 125 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 160 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 200 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ225 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 250 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 315 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ355 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 400 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 450 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 500 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر 1 جفت کپ 630 معمولی:کپ نگهدارنده لوله نوع استنلس استیل 304 سایز 40 میلیمتر شماره تماس:02166798111-02166798113-

مشخصات فنی

عضویـت در خبــرنامـه پلیمــر

از آخرین خبر ‌های ما مطلع باشید :

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد

طراحی توسط طراحی سایت ودیانا