خدمات الکترونیکی

با توجه بهاینکه سیستم تولید تمام کارگاه ها و کارخانه به صورت اتوماسیون در آمده است بنابراین قطعات الکترونیکی بخش مهمی از صنعت را در بر میگیرند. در بخش سعی شده است که دوستان و همکارانی که در زمینه ی فروش و تعمیرات قطعات پلاستیکی نخصص دارند بتوانند سرویس خود را به بقیه دوستان معرفی کنند.

   • از

    تومان

   • تا

    تومان

تمامی حقوق برای پلیمرمال محفوظ می باشد